3 grudnia 2018

Jak działamy

Nasze wieloletnie doświadczenie na międzynarodową skalę i praktyka w odzyskiwaniu należności zaowocowały wypracowaniem unikalnego know-how. 

Podstawą tego modelu jest wczesne wykrywanie problemów z terminowymi spłatami oraz skuteczne działania naprawcze przy zachowaniu partnerskich relacji z klientem.

Kluczem jest bezpośredni, szybki kontakt stawiający klienta w roli partnera, a nie dłużnika. Budujemy długotrwałe, pozytywne relacje, dzięki którym poprawia się szybkość spłaty, minimalizują się straty przy jednoczesnym podtrzymaniu relacji biznesowych.
Zajmujemy się całym procesem dochodzenia należności. 

Naszą podstawową usługą jest Parva: system do wykrywania i eliminowania trudności z terminowym opłacaniem zobowiązań.
Jesteśmy również ekspertami w dziedzinie windykacji należności na etapie polubownym i sądowo-egzekucyjnym w Polsce i za granicą. 

Poza Polską jesteśmy obecni w takich krajach, jak:

Litwa
Łotwa
Estonia
Icon Image

Nasza strona w języku litewskim

http://ccs.lt